ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

Artikel 4. Betaling

Artikel 5. Afhalen, levering en leveringstijden

Artikel 6. Workshops

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 8. Klachten

Artikel 9. Rechten

Artikel 10. Overige

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten/diensten die de klant op Buonissimo: duurzaam met smaak aantreft. 

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Buonissimo: duurzaam met smaak schriftelijk worden vastgelegd. 

1.3 Door het plaatsen van een bestelling, het accepteren van een aanbieding geeft de klant van Buonissimo: duurzaam met smaak te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. 

Voordat de cursist zich opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door zich aan te melden voor een workshop geeft de cursist aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1.4 Buonissimo: duurzaam met smaak is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. 

 

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1
Een overeenkomst met Buonissimo: duurzaam met smaak komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld. 

2.1.1 Buonissimo: duurzaam met smaak  behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

2.1.2 Offertes op maat voor de klant voorbereid moeten door de klant getekend worden, gescand en terug naar Buonissimo: duurzaam met smaak gestuurd. Na het ontvangen van de  aanvaarding van de overeenkomst en van 10% aanbetaling van de offerte prijs zal Buonissimo: duurzaam met smaak de orderbevestiging naar de klant sturen. Een tweede betaling van 40% van de offerte prijs moet uiterlijk vijf (5) werkdagen voor levering naar Buonissimo: duurzaam met smaak over zijn gemaakt. Bij het niet ontvangen van deze betaling op de 5e dag voor het evenement behoudt Buonissimo: duurzaam met smaak zich het recht om de overeenkomst te beëindigen.

2.2 De klant kan een bestelling ontbinden alleen als deze niet binnen 24 uur aflevert moet worden.  Bestellingen die meer dan 24 uren hebben tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van aflevering kunnen geannuleerd worden d.m.v. een e-mail te sturen naar patrizia@buonissimofood.nl.

2.2.1 Voor offertes op maat, zoals grote catering services of Chef thuis, kan de klant deze bestelling ontbinden, echter bij annulering binnen 14 dagen voor levering behoudt Buonissimo: duurzaam met smaak zich het recht voor de 10% aanbetaling van de offerte prijs als administratie en organisatie kosten in te houden; bij annulering  binnen 5 werkdagen voor levering behoudt Buonissimo: duurzaam met smaak zich het recht voor tot 50% van de offerte prijs (incl.10% aanbetaling plus het tweede deel 40% van de offerte prijs die uiterlijk 5 werkdagen voor het evenement betaald moet worden) in te houden.

 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen 

3.1 Alle prijzen op Buonissimo: duurzaam met smaak  zijn in Euros en inclusief BTW, en gebruik van materialen bij workshops en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt. 

3.3 Producten blijven eigendom van Buonissimo: duurzaam met smaak tot ontvangst van betaling van datzelfde product. 

 

Artikel 4. Betaling 

4.1 Bestellingen via de webwinkel van Buonissimo: duurzaam met smaak  kunnen op de volgende wijze worden betaald: pinbetaling bij het afhalen in de winkel of IDEAL (internet betaling) in de web shop.

4.2 Voor offertes op maat, zoals grote catering of Chef thuis service is de betaling in drie (3)  delen verdeeld: 10% van de offerte prijs aanbetaling op het moment van de bestelling; een tweede betaling van 40% van de offerte prijs vijf (5) werkdagen voor het evenement en de rest bij levering op vertoon van de factuur. In het geval dat de factuur vrijgegeven wordt zonder dat de klant de mogelijkheid heeft gehad om de betaling te voltooien, heeft hij  viertien (14) dagen om te betalen, zoals aangegeven op de factuur.


Artikel 5. Levering en leveringstijd
 

5.1 Buonissimo: duurzaam met smaak zorgt in principe niet voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, voor kleine bestellingen dan kan Buonissimo: duurzaam met smaak,  de onkosten voor de levering in rekening brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.

5.2 Bezorgen kosteloos en op een exact afgesproken tijdstip is alleen voor grote catering mogelijk. 

5.3 Buonissimo: duurzaam met smaak  garandeert een product van hoge kwaliteit maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, transport problemen, ongelukken of stakingen en andere oorzaken buiten zijn invloed. Een vertraging van levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling.

5.4 Buonissimo: duurzaam met smaak is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Buonissimo personeel. De klant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart(en) te plaatsen.

5.5 Eigendom van het product gaat over van Buonissimo naar de klant bij ophalen van de taart(en) of zodra de overdracht plaats heeft gevonden op bezorgadres/locatie aangezien dat Buonissimo  niet op het bezorgadres/de locatie zal blijven na de overdracht.

5.6 Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden.

5.7 De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

5.8 De klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle niet eetbare decoratie, van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten.

5.9 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor, door Buonissimo: duurzaam met smaak  ten behoeve van de levering, ingeschakelde derden.

 

Artikel 6. Workshops

6.1 Inschrijving workshop - Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Het minimum aantal inschrijvingen staat per workshop vermeld.

De cursist deelname aan de workshop is pas definitief zodra die zich via de webshop/website heeft ingeschreven en betaald heeft via iDEAL.

Na inschrijving ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

Per workshop zijn er een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de zes (6) en acht (10) deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de webshop/website een plek te boeken.

Als een workshop vol zit, kan de  aspirant cursist d.m.v e-mail of het formulier op de site zich op geven voor de reservelijst. 

6.2 Afmelden workshop door de deelnemer - Afmelden voor een workshop dient via e-mail te gebeuren. Bij afmelding voor een workshop wordt er € 10,- aan administratiekosten ingehouden.

Afmelding voor een workshop:

Bij afmelding tusse 30 tot 20 dagen voor aanvang krijgt de cursist het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.

Bij annulering tussen 20 tot 10 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. 

Bij annulering vanaf 10 dagen vóór aanvang van de workshop wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

Het is mogelijk voor de cursist die niet meer aan de workshops kan deelnemen, zelf voor een vervanging te zorgen. De deelname bevestiging is overdraagbaar zolang dat het duidelijk en schriftelijk naar Buonissimo: duurzaam met smaak voor het begin van de workshop werd gecommuniceerd.

In overleg met Buonissimo: duurzaam met smaak kan de cursist ook voor een andere datum voor de gewenste workshop kiezen. 

 

6.3 Annulering workshop door Buonissimo: duurzaam met smaak - Buonissimo: duurzaam met smaak is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan zal de cursist zeven (7) dagen voor het aanvang en email ontvangen.

Buonissimo: duurzaam met smaak is gerechtigd tot uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Buonissimo: duurzaam met smaak is gerechtigd bij verhindering door privéomstandigheden de aangeboden workshop te annuleren. Uiteraard hoort de cursist dit zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch.

Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde workshops kosten worden gerestitueerd.

De workshop vindt alleen plaatst mits het minimum aantal deelnemers zijn ingeschreven. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

  

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. 

7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

7.3 Buonissimo: duurzaam met smaak is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van winkel 

7.4 Als Buonissimo: duurzaam met smaak om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. 

7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie: 

  • Als de schade het gevolg is  van verkeerde bewaring van derde partij (gast, cateraar, of personen anders dan het Buonissimo personeel).
  • Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
  • Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt.

 

Artikel 8. Klachten

In het geval dat de klant/cursist  niet tevreden over de bestelde product/dienst, is Buonissimo: duurzaam met smaak bereid om te horen wat teleurstelling was. Neem contact met Buonissimo. Onze werk is om samen mooie herinnering te creëren en als het niet is gelukt, zullen we ons best doen om van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van de betalingsverplichting. 

 

Artikel 9. Rechten

9.1 Alle contacten en transacties met Buonissimo: duurzaam met smaak geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Buonissimo: duurzaam met smaak.  

9.2 Niets uit uitgaven of publicaties van Buonissimo: duurzaam met smaak mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buonissimo: duurzaam met smaak.

9.3 Het workshop materiaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

9.4 Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan.

9.5 De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Buonissimo: duurzaam met smaak toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9.6 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9.7 Toepasselijk recht - Op alle rechtsbetrekkingen tussen Buonissimo: duurzaam met smaak en zijn klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10. Overige

Buonissimo: duurzaam met smaak behoudt het recht om foto’s van het product en workshops te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

Buonissimo: duurzaam met smaak behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Snel zoeken
Wij accepteren